Zapytania ofertowe

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w postępowaniu ofertowym mającym na celu wybór kadry naukowej do realizacji projektu pn. „Opracowanie interaktywnego środka dydaktycznego wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia efektywności kształcenia uczniów wszystkich poziomów edukacji”. 

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach poniżej:

Kierownik prac badawczo-rozwojowych: Treść zapytania ofertowego | Wzór oferty

Zastępca kierownika prac badawczo-rozwojowych: Treść zapytania ofertowego | Wzór oferty

Specjalista B+R: Treść zapytania ofertowego | Wzór oferty

 

Aktualizacja – wyniki przeprowadzonego postępowania ofertowego (22.10.2018 r.):

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego następujące osoby zostały wybrane na poszczególne stanowiska:

Kierownik prac badawczo-rozwojowych: Pan Piotr Kostyło.

Zastępca kierownika prac badawczo-rozwojowych: Pani Jolanta Nowak.

Specjalista B+R: Pani Hanna Kostyło