Oferta

Oferta Edulogo Sp. z o.o. obejmuje:

  • Laboratorium środowiskowe informatyczne, które pozwala na skuteczne nauczanie programowania oraz algorytmiki za pomocą robotów oraz platform do szybkiego prototypowania. 
  • Laboratorium środowiskowe nauk o środowisku, które pozwala na praktyczne nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez eksperymenty prowadzone przy pomocy programowalnych zestawów wyposażonych w systemy akwizycji i prezentacji danych pomiarów z czujników wielkości fizycznych. Laboratorium pozwala także na eksperymentowanie z odnawialnymi źródłami energii elektrycznej. 
  • Laboratorium środowiskowe mechatroniki i robotyki, czyli jeszcze więcej robotów oraz systemów zrobotyzowanych w edukacji. 
  • Platformy mobilne, wykonane z technologii druku 3D co pozwala użytkownikowi na dowolną konfigurację, rekonfigurację oraz produkcję własnych części zamiennych . Platformy mogą działać w trybie autonomicznym lub zdalnie sterowanym. Oferta obejmuje także dostarczenie zestawów pozwalających na grę w piłkę nożną robotów czy różnego rodzaju tory przeszkód. Na specjalne zamówienie mogą zostać dostarczone rozwiązania programistyczne pozwalające na sterowanie platformą za pomocą padów gamingowych, urządzeń mobilnych czy platform typu Kinect. Platformy mogą być programowane w językach graficznych typu Scratch/mBlock, językach C oraz C#, z wykorzystaniem środowiska Arduino IDE czy z poziomu środowiska Mathworks Matlab.  
  • Platformy mobilne zdolne do poruszania się w terenie otwartym, które są wykonane z wykorzystaniem rozwiązań technicznych znanych z terenowych podwozi modeli RC w skali 1:7, 1:10 oraz 1:18 (lub w innej przy indywidualnym zamówieniu). Są one zdolne do poruszania się na podłożach typu trawa, piasek, szuter, kostka brukowa czy asfalt. Platformy są wyposażone w zestaw czujników i interfejsów komunikacyjnych pozwalających na pracę w trybie autonomicznym oraz zdalnie sterowanym. Programowanie odbywa się z wykorzystaniem środowisk Arduino IDE, Microsoft Visual Studio oraz Mathworks Matlab. Możliwe jest także wykorzystanie innych darmowych oraz płatnych kompilatorów – w takim wypadku pracownicy Edulogo służą pomocą w doborze narzędzi, języków programowania oraz konfiguracji. 
  • Drukarki 3D – posiadamy kompetentne kadry, które pomogą w doborze drukarki 3D do potrzeb, pomogą przeprowadzić proces konfiguracji oraz instalacji, a także przeprowadzą szkolenie z obsługi drukarki oraz metod projektowania 3D zoptymalizowanego ze względu na wybraną drukarkę 3D 

 

Platforma duża

Budowa i specyfikacja techniczna

foto-19

Platforma przeznaczona jest do nauki oraz prowadzenia eksperymentów na potrzeby różnych dziedzin/przedmiotów. Konstrukcja platformy powoduje, że może być ona używana zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz. Pojazd posiada zawieszenie oparte na amortyzatorach olejowych, każde koło posiada niezależny układ zawieszenia oraz napęd na cztery koła. Możliwa jest wersja z jedną i z dwiema osiami skrętnymi. Platforma zasilana jest silnikiem elektrycznym, komputer pokładowy stanowi układ zgodny z Arduino, standardowym wyposażeniem, które może być rozbudowywane są: czujniki odległości, akcelerometr oraz kompas. Łączność z platformą może się odbywać zarówno z wykorzystaniem technologii WiFi jak i bluetooth.

Programowanie:

1. mBlock

Platforma jest zgodna z darmowym oprogramowaniem mBlock, stworzonym na bazie popularnego środowiska do programowania obrazkowego dla dzieci Scratch. Umożliwia to bezproblemową naukę dla osób nie mających wcześniej styczności z programowaniem.

2. Arduino IDE

Platforma zbudowana jest na bazie popularnej płytki prototypowej Arduino. Istnieje zatem możliwość wykorzystania do programowania darmowego środowiska Arduino IDE. Jest to najpopularniejsze narzędzie dla osób chcących tworzyć swoje programy w oparciu tego typu rozwiązania sprzętowe. Język programowania jest zbliżony do znanego na całym świecie języka C, a korzystanie z tego środowiska niebywale ułatwiają liczne biblioteki i przykłady, dostępne w Internecie. Wykorzystanie tego układu elektronicznego w budowie platformy umożliwia również jej późniejsze, samodzielne, rozbudowanie o dowolne, dostępne na rynku elementy, czujniki itp.

3. C# i Java

Platforma umożliwia komunikację poprzez sieć WiFi jak i Bluetooth. Razem z zestawem dostarczamy również gotowe biblioteki programistyczne, przygotowane w językach C# i Java (dla systemu Android) pozwalające na tworzenie własnych programów sterujących platformą w tych właśnie językach. Biblioteki oferują zestaw gotowych metod, z których może skorzystać użytkownik zarówno do sterowania poszczególnymi elementami platformy, jak również do odczytywania danych ze wszystkich jej czujników. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które dopiero chcą zacząć swoją przygodę z tymi językami programowania. Ponadto dla zaawansowanych użytkowników istnieje możliwość pełnej ingerencji w oprogramowanie wewnętrzne platformy (język C i Arduino IDE), oraz samodzielne tworzenie aplikacji w dowolnym języku programowania z wykorzystaniem protokołów UDP i Bluetooth.

4. Inne rozwiązania

Platforma dzięki dołączanej kostce pomiarowej (nie wchodzącej w skład bazowego zestawu) daje również możliwość zbierania danych środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność, ciśnienie, natężenie światła. Dane te mogą być zapisywane w bazie danych lub arkuszu kalkulacyjnym np. MS Excel. Daje to zatem możliwość zapoznania się z obsługą tego typu mechanizmów gromadzenia danych i ich wykorzystania w programowaniu

 Zastosowanie w edukacji

Platforma została zaprojektowana i skonstruowana z myślą o realizacji zajęć na różnych przedmiotach metodami projektowymi oraz jako dedykowane rozwiązanie do aktywnej i praktycznej nauki programowania.

Platforma pozwala na realizację nauki programowania na każdym poziomie oraz prowadzenie aktywnych lekcji fizyki, matematyk i nauk o środowisku. Dzięki wyposażeniu dodatkowemu pojazd może pełnić rolę mobilnej stacji pogodowej, uniwersalnej platformy pomiarowej, środka dydaktycznego – który umożliwi prowadzenie doświadczeń z zakresu fizyki np.: badania ruchu (jednostajnego, jednostajnie przyspieszonego, opóźnionego i ruchu po okręgu). Zakres zastosowań jest niemal nieograniczony. Platforma może również służyć do realizacji zadań projektowych dla uczniów i studentów pozwala na realizację zadań projektowo/problemowych które odzwierciedlać mogą realne problemy z jakimi mogą zetknąć się uczniowie. Do zajęć z najmłodszymi uczniami, pojazd może służyć również do nauki podstaw z zakresu ruchu drogowego oraz może być doskonałym elementem rozwijającym wyobraźnię oraz orientację przestrzenną.

Platforma może być wyposażona w scenariusze zajęć, zgodne z obowiązującą podstawą programową, jak również gotowe oprogramowanie umożliwiające wykonanie zaplanowanych w nich eksperymentów.

Zawartość zestawu:

  1. Platforma duża
  2. Biblioteki programistyczne w językach C# i Java (dla systemu Android)
  3. Zestaw gotowych programów pokazujących możliwości platformy
  4. Przykładowe scenariusze zajęć

W górę
 

Platforma mała

Budowa i specyfikacja techniczna

foto-15

Platforma mobilna jest przeznaczona do nauki mechatroniki, programowania oraz robotyki. Napęd zapewniają 2 silniki elektryczne prądu stałego z przekładniami, które są sprzężone z kołami. Każdy z silników napędza jedno koło. Trzecim punktem podparcia jest tzw. kula podporowa(nazywana też niekiedy omniwheel). Taka konfiguracja układu jezdnego zapewnia platformie mobilnej zwrotność porównywalną z zastosowaniem napędu gąsienicowego. Możliwe jest przykładowo wykonanie pełnego obrotu wokół własnej osi czy uzyskanie zerowego promienia skrętu. Platforma mobilna jest wyposażona w komputer pokładowy oparty o otwarty standard Arduino. Na pokładzie znajdują się 2 czujniki odległości, 3 czujniki koloru umożliwiające realizację zadania poruszania się wzdłuż linii oraz kompas elektroniczny. Jeden z czujników odległości został posadowiony na serwomechanizmie, dzięki czemu możliwe jest przeszukiwanie przestrzeni wokół platformy, gdy się ona nie porusza. Platforma może działać w trybie autonomicznym (sterowana oprogramowaniem umieszczonym w pamięci komputera pokładowego) oraz zdalnym, przy pomocy zestawu komend przesyłanego przez interfejs Blutetooth.

 Programowanie

a. mBlock

Platforma jest w pełni zgodna z darmowym oprogramowaniem mBlock, stworzonym na bazie popularnego środowiska do programowania obrazkowego dla dzieci Scratch. Dzięki temu oprogramowaniu dzieci szybko przyswajają sobie podstawowe zagadnienia związane z algorytmiką i logicznym myśleniem, bez zgłębiania technicznego aspektu programowania. Kluczową rolę odgrywa w tym przypadku korelacja działań dziecka na komputerze z platformą mobilną. Dzieci widząc od razu efekty swojej pracy, w postaci ruchu platformy, są w stanie szybciej przyswoić sobie działania związane z programowaniem. Środowisko jest tak skonstruowane, że dziecko nie będzie w stanie nieprawidłowo połączyć ze sobą niekompatybilne bloki kodu, co jest dużym ułatwieniem dla osób nie mających wcześniej doświadczenia w programowaniu. Platforma i środowisko mBlock są zalecane wszystkim osobom, nie tylko dzieciom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z programowaniem.

Ważną rolę w procesie edukacji odgrywa fakt, że osoba programująca za pomocą bloków, widzi po prawej stronie środowiska mBlock, stworzony kod programu, który następnie może edytować w środowisku Arduino IDE. Podgląd docelowego kodu źródłowego pozwala płynnie przejść na kolejny, trudniejszy poziom programowania w języku C.

b. Arduino IDE

Platforma zbudowana jest na bazie popularnej płytki prototypowej Arduino. Istnieje zatem możliwość wykorzystania do programowania darmowego środowiska Arduino IDE. Jest to najpopularniejsze narzędzie dla osób chcących tworzyć swoje programy w oparciu tego typu rozwiązania sprzętowe. Język programowania jest zbliżony do znanego na całym świecie języka C, a korzystanie z tego środowiska niebywale ułatwiają liczne biblioteki i przykłady, dostępne w Internecie. Wykorzystanie tego układu elektronicznego w budowie platformy umożliwia również jej późniejsze, samodzielne, rozbudowanie o dowolne, dostępne na rynku elementy.

W górę

Platforma 3D

Wprowadziliśmy do oferty platformę mobilną której przeznaczeniem jest nauka programowania oraz dodatkowo rozwijanie umiejętności w zakresie druku przestrzennego. Zachowując funkcjonalności „platformy małej” opracowany został nowy model platformy mobilnej, której wszystkie elementy konstrukcje wykonane są w technologii druku 3D.

Dokonując zakupu tego produktu można go zrealizować na dwa sposoby, pierwszym jest zakup gotowej zmontowanej platformy wraz z plikami STL, które pozwalają na wydrukowanie za pomocą drukarki 3D zapasowych elementów konstrukcyjnych. W wersji drugiej można dokonać zakupu zestawu do samodzielnego montażu i wydruku. Przy wyborze takiego rozwiązania klient otrzymuje komplet elementów elektronicznych oraz pliki STL na podstawie których można wydrukować wszystkie elementy konstrukcyjne. Wydruki są dostosowane do realizacji za pomocą niskobudżetowych drukarek 3D.
Dodatkową możliwością jaką otrzymuje użytkownik jest łatwość modyfikacji platformy we własnym zakresie, jeżeli posiada własną drukarkę 3D, ponadto planujemy opracowanie nowych kolejnych modyfikacji oraz elementów w postaci dodatkowych akcesoriów, dzięki czemu do tego otwartego produktu użytkownik będzie mógł nabyć pliki STL oraz niezbędne elementy elektroniczne do rozbudowy platformy o nowe możliwości/funkcjonalności.
Podstawowe funkcjonalności to: w pełni kontrolowany ruch w czterech kierunkach z sterowanie proporcjonalnym, programowanie ruchu autonomicznego z wykorzystaniem dwóch czujników odległości, możliwość sterowanie z poziomu aplikacji Windows i Android za pośrednictwem interfejsu bezprzewodowego.
W naszej ofercie dostępne są również drukarki 3D, które mogą posłużyć do dalszych prac rozwojowych, co otwiera nowe możliwości rozwoju i realizacji własnych pomysłów przez użytkownika.

W górę