• Programowanie oraz  rozwój  kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów, to nasza specjalność. Wykorzystujemy w tym celu roboty, drony, drukarki 3D i inne nowoczesne technologie. Uczenie staje się ciekawe i bardzo praktyczne. To nie zabawa, to realny świat.
  • Proponujemy szkołom indywidualnie dobrane wyposażenie pracowni szkolnych lub międzyszkolnych. Nasze produkty  są tak  zaprojektowane i wyposażone, aby poprzez zabawę nauczyć podstaw algorytmiki, logicznego myślenia i technik rozwiązywania problemów.
  • Nasze rozwiązania ułatwiają pracę w grupie nad interdyscyplinarnymi zadaniami łączącymi  informatykę, matematykę, fizykę i inne dziedziny wiedzy. Dostarczamy platformę e-learningową, scenariusze zajęć i inne elementy procesu nauczania. Szkolimy nauczycieli.
  • Pomagamy w pozyskiwaniu wsparcia finansowego na cele edukacyjne.
  • Przykładowe platformy mobilne,  wykorzystywane w praktycznym nauczaniu programowania. Sposób programowania tych urządzeń jest zależny od poziomu i doświadczenia uczniów i zmienia się z programowania obrazkowego w Scretchu do profesjonalnego w języku C#..
  • Platforma mała przeznaczona do nauki programowania,  robotyki oraz mechatroniki. Programowanie za pomocą narzędzi: mBlock (Scretch dla Arduino), Arduino IDE i inne. Robot może działać w trybie autonomicznym (sterowany oprogramowaniem umieszczonym w pamięci komputera pokładowego) oraz zdalnym, przy pomocy zestawu komend przesyłanego przez interfejs Blutetooth.  Wyposażona w komputer pokładowy oparty o otwarty standard Arduino. Na pokładzie znajdują się 2 czujniki odległości, 3 czujniki koloru umożliwiające realizację zadania poruszania się wzdłuż linii oraz kompas elektroniczny. Jeden z czujników odległości został posadowiony na serwomechanizmie, dzięki czemu możliwe jest przeszukiwanie przestrzeni wokół platformy, gdy się ona nie porusza.
  • Platforma duża przeznaczona  do nauki programowania oraz prowadzenia eksperymentów na potrzeby różnych dziedzin/przedmiotów.  Programowanie mBlock, Arduino IDE, C#, Java i inne. Konstrukcja platformy powoduje, że robot może być używany zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz. Zbudowana jest na bazie popularnej płytki prototypowej Arduino. Istnieje zatem możliwość wykorzystania do programowania darmowego środowiska Arduino IDE. Jest to najpopularniejsze narzędzie dla osób chcących tworzyć swoje programy w oparciu o tego typu rozwiązania sprzętowe. Język programowania jest zbliżony do znanego na całym świecie języka C, a korzystanie z tego środowiska niebywale ułatwiają liczne biblioteki i przykłady, dostępne w Internecie. Wykorzystanie tego układu elektronicznego w budowie platformy umożliwia również jej późniejsze, samodzielne, rozbudowanie o dowolne, dostępne na rynku elementy.  Łączność z platformą może się odbywać zarówno z wykorzystaniem technologii WiFi jak i Bluetooth.

Platforma dzięki dołączanej kostce pomiarowej (nie wchodzącej w skład bazowego zestawu) daje również możliwość zbierania danych środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność, ciśnienie, natężenie światła. Dane te mogą być zapisywane w bazie danych lub arkuszu kalkulacyjnym np. MS Excel. Daje to zatem możliwość zapoznania się z obsługą tego typu mechanizmów gromadzenia danych i ich wykorzystania w programowaniu.